• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Disclaimer

Deze website – met alle onderdelen, behalve bepaalde (hyper)links – is eigendom van Koverim NV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koverim NV. Bij persoonlijk, niet commercieel gebruik is toestemming niet nodig.

De informatie op deze website is en wordt met zorg en aandacht samengesteld. Dit neemt niet weg dat informatie onvolledig of onjuist kan zijn. Daar kunnen geen rechten aan worden ontleend. Koverim NV behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Wij stellen alles in het werk om misbruik van informatie te voorkomen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die bezoekers van onze website via internet of anderszins verzenden. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Koverim NV. Deze zijn geen eigendom van Koverim NV  maar opgenomen voor aanvullende informatie. Wij gaan hierbij uiterst selectief te werk, maar kunnen niet instaan voor de inhoud en werking, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die via deze sites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid in deze wijzen wij op voorhand af.

Koverim NV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.